Ljetna škola
teologije
Dubrovnik
15–19/VII/2019
Image
Teologija
u pluralnom
društvu
Image
Ljetna škola teologije Dubrovnik

Teologija u pluralnom društvu

15–19/VII/2019

Dubrovnik ovog ljeta postaje mjesto vrhunske teologije

Otvorene prijave za Ljetnu škole teologije u Dubrovniku

Vijeće za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije ovog ljeta pokreće Ljetnu škole teologije (Summer School Theology Dubrovnik) koja će se održati 15. – 19. srpnja 2019. godine u Učeničkom domu Paola di Rosa u Dubrovniku (https://goo.gl/maps/16efbQTrJe8rqugy5), a namijenjen je studentima i bogoslovima katoličkih, protestantskih i pravoslavnih teoloških fakulteta 3., 4. i 5. godine studija i apsolventima kao i onima koji su već završili studij teologije.

Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić u pozivu ističe da ‘uvidjevši da se naša teologija i Crkva nalazi pred izazovom sve veće pluralizacije suvremenoga svijeta, kao i da ta pluralizacija na mnogim razinama predstavlja izazov na koji Crkva i teologija moraju odgovoriti u svjetlu evanđelja, Vijeće za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije odlučilo je organizirati Ljetnu školu teologije kako bi mladi studenti i bogoslovi dobili još jednu priliku intenzivno promišljati o svim dimenzijama crkvenoga, vjerničkoga i teološkoga govora u suvremenim društvima’.

Svim studentima osiguran je besplatan smještaj i hrana. Za prijavu potrebno je do 20. lipnja 2019. godine na e-mail teologija@dubrovacka-biskupija.hr poslati motivacijsko pismo i prijepis ocjena posljednje završene godine studija (za diplomirane teologe samo motivacijsko pismo). Predavanja i radionice su na engleskom jeziku. Ukupno se prima 40 studenata.

Predavači su:
Carmelo Dotolo, dekan Fakulteta misiologije Papinskoga sveučilišta Urbaniana;
Pantelis Kalaitzidis, ravnatelj Volos Academy for Theological Studies;
Tina Beattie, profesorica Katoličkih studija na Sveučilištu Roehampton u Londonu i
Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Predavači će održavati sljedeće radionice:
Autentičnost teologije u pluralnim društvima (Carmelo Dotolo),
Pravoslavlje, pluralizam i drugost (Pantelis Kalaitzidis),
Društvo i pluralizacija: šanse i izazovi za žene u Katoličkoj crkvi (Tina Beattie).

Radujemo se prijavama!

14. srpnja – nedjelja

18:00 registracija i smještaj studenata
19:00 euharistija s blagoslovom ljetne škole
20:00 večera

15. srpnja – ponedjeljak

8:00–9:00 doručak
10:00 otvaranje škole, zaziv Duha Svetoga, uvodni pozdravi
10:30–12:30 Predavanje s raspravom: Željko Tanjić, Pluralizam u tranzicijskim društvima – izazov za teologiju i Crkvu
13:00 ručak
14:00–18:00 pauza
18:00–19:30 predstavljanje tema i registracija
Pantelis Kalaitzidis – Pravoslavlje, pluralizam i drugost
Tina Beattie – Društvo i pluralizacija: šanse i izazovi za žene u Katoličkoj crkvi
Carmelo Dotolo – Autentičnost teologije u pluralnim društvima
20:00 večera

16. srpnja – utorak

8:00–9:00 doručak
10:00–12:30 Predavanje s raspravom: Tina Beattie, Žene i međureligijski dijalog / Žene, vjera i mirotvorstvo
13:00–14:00 ručak
14:00–17:00 pauza
17:00–18:30 radionice
18:30 večera
20:00–21:30 tribina Kalaitzdis / Tanjić / Beattie / Dotolo, Teologija i pluralizam

17. srpnja – srijeda

8:00–9:00 doručak
10:00–12:30 Predavanje s raspravom: Pantelis Kalaitzidis, Pravoslavlje i nacionalizam
13:00–14:00 ručak
14:00–18:00 pauza
18:00–20:00 radionice
20:00 večera

18. srpnja – četvrtak

8:00–9:00 doručak
10:00–12:30 Predavanje s raspravom: Carmelo Dotolo, Budućnost kršćanstva
13:00–14:00 ručak
14:00–18:00 pauza
18:00–20:00 radionice
20:00 večera

19. srpnja – petak

8:00–9:00 doručak
10:00–12:30 izlaganje rezultata radionica
13:00 ručak
14:00–21:00 izlet

20. srpnja - subota

8:00–9:00 doručak
10:00 odlazak

ImageTHEOLOGIA RAGUSINA

2019I2021

english